ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

วิดีโอ ตามโครงการ ฝึกอบรม การใช้งานระบบ New GFMIS Thai  สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ซึ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดขึ้น เมื่อระหว่าง วันที่ 15 – 19 มี.ค.2564   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้บังคับการกองการเงิน

 

​​

 

พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง

WEB LINK

 

สถิติการเข้าชม