โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2562

08 Jul 2019

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
ประจำปีบัญชี 2562
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - มิถุนายน 2562
จำนวน 18 รุ่น ๆ ละครึ่งวัน 
รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 7,317 คน

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม